Условия за ползване и Авторски права

Общи условия

Съдържанието в сайта на къща за гости Невена – град Белоградчик NevenaHouse.com е предназначено изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информацията и материалите от сайта. Достъпът до тези материали, информация и услуги е безплатен.

Използването и достъпът до NevenaHouse.com и неговото съдържание трябва да се извършва и възприема в съответствие със законите на Република България. Всяко неправомерно действие ще бъде предавано на съответните власти.

Потребителят няма право да използва информация от NevenaHouse.com, ако тя ще се използва за неправомерни и неетични цели.

Авторски права

Текстове, снимки, видео, коментари и другите материали в сайта NevenaHouse.com принадлежат на техните автори. С публикуването на материали в NevenaHouse.com, вие (авторите) автоматично предоставяте на издателите на NevenaHouse.com правото да ги публикуваме изцяло или отчасти във всички наши издания във всякакъв формат – цифров или физически.

Авторите на NevenaHouse.com запазват правото си да редактират страниците и да прекратяват достъпа до тях по всяко време, без предварително известие.

Използване на материали и информация

Използването на пълните текстове и картинки, с големина над 200 x 200 пиксела, не е позволено без разрешението на NevenaHouse.com и авторите на материала.

Използването на цитати или умалени изображения е разрешено при условие, че е изрично упоменато авторът (авторите и редакторите) на материала, а когато публикацията е в цифров вид – да се постави линк към страницата източник в NevenaHouse.com.

Отговорности

Екипът на сайта NevenaHouse.com не носи отговорност за каквито и да е щети, причинени от наши или чужди публикации, съдържащи невярна, непълна или неточна информация. В това число – нанесени морални щети на хората, обект на критики и обиди от потребителите.

Коментарите, мненията и публикациите на посетителите принадлежат на техните автори! Екипът на NevenaHouse.com не носи отговорност за тяхната истинност и коректност.

Екипът на NevenaHouse.com не носи отговорност за външните линкове към други сайтове. Тези сайтове не се редактират от нас и съдържанието им може да бъде променено по всяко време. Въпреки това, екипът ни ще се грижи да публикуваме линкове към качествени сайтове с полезна информация.

Тези условия са предмет на промяна във всеки един момент, без предизвестие. Проверявайте периодично тези условия.

Последна промяна: Декември 2013

Кратък URL: https://nevenahouse.com/vaKLR